Presentationer från konferensen den 18 oktober

Tisdagen den 18 oktober arrangerade Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad en konferens om Funktionsrättskonventionen.

Här är presentationerna från fem av föredragen. Framöver kommer vi även att publicera videofilmer med föredragen på hemsidan.

Andrea Bondesson, jurist Handikappförbunden, “Hur har CRPD-kommittén hittills arbetat?”

Ladda ner (PDF, 741KB)

Lars x Nilsson, Regeringskansliet, “Hur har regeringen hittills arbetat med CRPD-kommitténs rekommendationer”

Ladda ner (PDF, 197KB)

Johan Vamstad, docent vid Ersta-Sköndal Högskola, “Implementering och inkorporering av Barnkonventionen”

Ladda ner (PDF, 253KB)

Maria Johansson, Forum – Kvinnor och Funktionshinder (FQ), “Hur har kvinnorörelsen arbetat med uppföljningen och implementering av kvinnokonventionen?”

Ladda ner (PDF, 1.08MB)

Lars Lindberg, projektledare på Handikappförbunden, “Funktionshinderkonventionen och rekommendationerna som verktyg”

Ladda ner (PDF, 649KB)

 

Dela:

Pressmeddelande: Sverige bryter mot FN:s rekommendation kring mänskliga rättigheter

Den 18 oktober presenterade regeringen sin nya strategi om mänskliga rättigheter. Samtidigt skickade Handikappförbunden ett brev till FN för att informera om att Sverige bryter mot rekommendationen från CRPD, FN:s övervakningskommitté för Funktionshinderkonventionen.
– Trots upprepad kritik från FN om otillräckliga resurser för personlig assistans, har regeringen fortsatt med en politik som lett till ständiga försämringar och som drabbat enskilda mycket hårt”, säger Stig Nyman, Handikappförbundens ordförande.

Läs hela pressmeddelandet här:

http://handikappforbunden.se/press/Senaste-nytt/Sverige-bryter-mot-FNs-rekommendation-kring-manskliga-rattigheter/

Dela:

Konferens om Funktionshinderkonventionen

Den 18 oktober arrangerar Från snack till verkstad en konferens med fokus på hur Sverige lever upp till Funktionshinderkonventionen.

Tidigare i år genomförde projektet en konferens om Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg. Inbjudna var jurister, diskrimineringsbyråer och funktionshinderrörelsen.

Här kan du läsa en rapport från vårens konferens:

funktionshinderkonventionen-som-verktyg-konferensrapport-19-maj-1

Dela:

Skolan misslyckas med inkluderingen

pencil-918449_640

I en ny rapport konstaterar Skolverket att många skolor misslyckas med att skapa en tillgänglig och inkluderande skolmiljö för elever med funktionsnedsättning. Bristen på specialpedagoger lyfts fram som ett avgörande hinder i rapporten.

Många skolor arbetar med att inkludera alla elever i vanliga skolklasser.
– Men om det mest blir en rumslig integrering och inte en pedagogisk och social inkludering kan det snarare göra att eleven blir mindre delaktig och lär sig mindre, säger Sophie Casson Lindbäck, undervisningsråd på Skolverket i ett pressmeddelande.

Nyligen uttalade sig FN-kommittén CRPD i en allmän kommentar om rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättningar. Kommittén understryker att Funktionshinderkonventionens 24:e artikel säger att alla personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till en inkluderande utbildning. Inkluderande utbildning kan skapas genom att anpassa skolmiljön så att alla elever kan delta i undervisningen på jämlika villkor.

I Skolverkets rapport framhålls också att det ofta ställs krav på att eleven har en diagnos för att få tillgång till särskilt stöd, trots att det inte finns något stöd för detta i skollagen.

 

 

 

 

Dela:
Translate »