Bör funktionsrättskonventionen bli svensk lag?

Handikappförbunden och Independent Living Institute arrangerade ett gemensamt seminarium vid MR-Dagarna i november.

En av frågorna som diskuterades var en eventuell inkorporering av funktionsrättskonventionen i svensk lag.

Barnkonventionen är på väg att bli svensk lag. Vad skulle det betyda om även Funktionsrättskonventionen gjordes till svensk lag?

– Då skulle domstolarna få en helt annan skyldighet att ta hänsyn till konventionen. Den får en mycket starkare ställning i domstol och hos myndigheter, säger Andrea Bondesson, jurist i Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad.

 

Paul Lappalainen, jurist och projektledare för Independent Living Institutes projekt Lagen som verktyg är mer tveksam till fördelarna med en eventuell inkorporering.

– Problemet är att det saknas påföljder. Det finns inga påföljdsparagrafer kopplade till konventionerna. Risken är att politikerna slipper undan sitt ansvar genom att göra konventioner till lag, säger Paul Lappalainen.

Stellan Gärde, juridiskt ombud och ordförande i Apply Human Rights, betonar vikten av att skadestånd utgår om man bryter mot bestämmelserna i Funktionsrättskonventionen – om och när den blir svensk lag.

– Annars sitter vi där med en massa rättigheter, men det blir ingen effekt av dem eftersom det inte utgår något skadestånd, säger Stellan Gärde.

Dela:

Handikappförbunden: “Vad får en mänsklig rättighet kosta?”

assistanspuff

Handikappförbunden medverkade vid lördagens historiska manifestation för att rädda LSS och den personliga assistansen.

Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden och expert i LSS-utredningen, framhöll i sitt tal att personer med behov av insatser enligt LSS “måste ges tillgång till dessa insatser fullt ut i den utsträckning det behövs för att de ska kunna leva som andra”.

I och med godkännandet av Funktionsrättskonventionen har Sverige åtagit sig att säkerställa alla människors möjlighet till full delaktighet i samhället. Här ingår rätten att själv få bestämma var och med vem man ska bo och rätten till personligt stöd för att klara sin vardag. Flera av dessa rättigheter ryms inom LSS.

– Trots att Handikappförbunden och flera andra organisationer påpekat vikten av att fokusera på tillämpningen av LSS som rättighetslag och utvärdera lagen utifrån konventionen, valde regeringen en diametralt annan inriktning, sade Pelle Kölhed i samband med manifestationen.

Läs hela talet på Handikappförbundens webbplats.

Här är länken: Historisk manifestation i hela landet

 

 

 

 

 

 

Dela:

Lars Lööw prisas för sitt arbete med Funktionsrättskonventionen

Lars Lööw har tilldelats Lika Unikas utmärkelse för insatser i Sverige för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.

I motiveringen framhålls att Lars Lööw “…är den som tidigt, envist och tydligt påmint funktionshinderrörelsen och Sverige om att vi måste ta till oss, lära oss samt använda konventionen som verktyg”.

Fredagen den 9 december hedras pristagaren vid en ceremoni. I samband med detta kommer Lars Lööw också att berätta om sina erfarenheter från arbetet med att ta fram Funktionsrättskonventionen.

Lars Lööw är sedan 1 december 2015 generaldirektör för Svenska ESF-rådet och har tidigare bland annat varit verksam som Handikappombudsman och ordförande i Handikappförbunden.

Läs mer om utmärkelsen via den här länken.

 

 

Dela:

Handikappförbunden: Regeringen måste lyssna på FN:s kritik

stig-nyman-webb

FN har upprepade gångar riktat skarp kritik mot Sverige när det gäller implementeringen av Funktionsrättskonventionen. Inte minst kritiseras regeringen när det gäller personlig assistans. Men kritiken verkar ha gått regeringen förbi.

– Det är oacceptabelt att regeringen inte tagit kritiken på allvar och faktiskt valt att agera i direkt motsättning till FN:s rekommendation, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

I år fyller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen 10 år. Konventionen gäller i Sverige sedan 2009, vilket innebär att staten har ett åtagande att säkerställa alla människors möjlighet till full delaktighet i samhället.

I april 2014 riktade FN för första gången skarp kritik mot Sverige när det gäller implementeringen av konventionen.

– När Åsa Regnér nu går ut i DN Debatt och lovar att regeringen ska lämna nya förslag på områden som skapat oro och svårigheter för personer med funktionsnedsättning är det ett steg i rätt riktning. Men man måste agera snabbt. Det gångna årets signalpolitik har lett till att många personer och familjer med rätt till personlig assistans drabbats av nedskärningar och avslag på ansökningar om personlig assistans, säger Stig Nyman.

Enligt Handikappförbunden är det här särskilt problematiskt i ett läge när en ny funktionshinderstrategi håller på att tas fram.

en-dag-for-alla

RBU (Rörelsehindrade barn och ungdomar) är initiativtagare till den landsomfattande manifestationen “Assistans är frihet – rädda LSS” på Internationella funktionsrättsdagen den 3 december.

Handikappförbunden kommer att delta i manifestationen i Stockholm, som går av stapeln kl 13-16 på Norra Bantorget.

Pelle Kölhed, Handikappförbundens vice ordförande och expert i den pågående LSS-utredningen kommer att hålla tal i samband med manifestationen.

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige den 18 maj 2017.

Länkar:

Pressmeddelandet från Handikappförbunden 

Mer om manifestationen den 3 december

 

 

Dela:
Translate »