“Låt den enskilde definiera sitt eget liv”

Handikappförbunden har samlat en arbetsgrupp med anledning av den statliga översynen av assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40).

I direktiven till översynen står det att lagen är svårtolkad och att begreppen måste bli tydligare. Handikappförbunden håller inte med:

– Vi delar inte uppfattningen att lagen är svårtolkad, utan att det istället är den juridiska tillämpningen som brister, säger Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbundens styrelse och expert i den statliga översynen av LSS.

I en skrivelse som skickats till den statliga översynen framhåller Handikappförbunden att Sveriges godkännande av Funktionsrättskonventionen inte medger lagändringar som på något sätt försvagar redan lagstadgade rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Handikappförbunden anser att de centrala begreppen i LSS i första hand måste definieras av den enskilde som omfattas av lagens insatser.

Länk till Handikappförbundens skrivelse

Länk till Handikappförbundens pressmeddelande 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »