Seminarium om konventionen med Gerard Quinn

Raoul Wallenberginstitutet arrangerade ett rundabordssamtal i Lund om Funktionsrättskonventionen måndagen den 6 mars.
Vid mötet berättade Gerard Quinn, professor i juridik vid NUI Galway och en av pionjärerna i arbetet med Funktionsrättskonventionen, om processerna och tankarna som låg till grund för konventionen.

– Alla ville inte att det skulle bli en riktig konvention. Det var tillfälligheter som låg bakom dess tillkomst, säger Gerard Quinn.
Han menar att en viktig poäng med konventionen är att den lyfter fram individen och han beskriver konventionen som en slags rättviseteori. Gerard Quinn påpekar att det är flera olika idéer om jämlikhet som fogats samman i konventionen.
– Men det är individens rätt till oberoende som utgör själva kärnan.

Gerard Quinn tycker att ett stort värde med konventionen ligger i de processer som den sätter igång i olika länder.
Arbetet med konventionen kräver nya former av samarbeten mellan myndigheter och civilsamhället.
– Det är viktigt att få till stånd en förändringsprocess där civilsamhället finns med vid bordet, säger Gerard Quinn.

Läs även inlägget om rundabordssamtalet på Lagen som verktygs hemsida:

Rundabordssamtal med Gerard Quinn om hur Funktionsrättskonventionen ska förverkligas

 

Dela:

1 svar på ”Seminarium om konventionen med Gerard Quinn”

Lämna en kommentar

Translate »