Genombrott för Europakonventionen i LSS-fall – Kammarrätten ändrade dom

Lekebergs kommun ville tvinga Anders, 42 år, att flytta från boendet på Sanna Gård, trots att han själv vill bo kvar. Nu meddelar Kammarrätten i Göteborg att Anders ska få bo kvar, eftersom kommunens beslut om att flytta Anders bryter mot LSS.

– Den här domen slår igenom glastaket om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och deras rätt till en rättvis rättegång. Domen innebär att vi äntligen får en materiell prövning av det skäl som åberopas av en enskild person mot en kommun, säger Stellan Gärde, ombud för Anders.

Fallet har uppmärksammats i både lokal– och riksmedier. Anders har bott i 21 år på Sanna Gård, som bedriver boende för personer med autism och utvecklingsstörning. Lekebergs kommun vill flytta Anders till ett kommunalt boende, trots att Anders vill bo kvar och har en funktionsnedsättning som gör att han har svårt med förändringar.

I domen hänvisar Kammarrätten till intyg och vittnesmål från både läkare och psykologer “som talar starkt för att Anders på grund av sin funktionsnedsättning skulle fara mycket illa av en flyttning, oavsett vilket boende han flyttas till”. För att Anders ska tillförsäkras goda livsvillkor menar Kammarrätten att den dagliga verksamheten även fortsättningsvis behöver vara förlagd på Sanna Gård.

I sin motivering hänvisar Kammarrätten till Europakonventionen, som säger att en inskränkning av rätten till respekt för hem och privatliv bara kan vara acceptabel om ingreppet är lagligt och nödvändigt. I det här fallet menar Kammarrätten att det saknas lagstöd för beslutet att flytta Anders till ett nyöppnat boende i kommunen.

Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad har varit med och drivit fallet mot Lekebergs kommun tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet och ombudet Stellan Gärde. Tidigare under 2017 fick Anders avslag i Förvaltningsrätten i Karlstad, men nu har alltså Kammarrätten upphävt kommunens förhandsbesked om att flytta Anders från Sanna Gård.

————————————————————————–

Kontaktpersoner:

Stellan Gärde, rättsligt ombud, Tel: 070 – 699 40 49, e-post: stellan.garde@telia.com

Andrea Bondesson, MR-jurist, Från snack till verkstad, Tel: 08-546 404 09, e-post: andrea.bondesson@funktionsratt.se

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »