Föredrag från konferensen den 18 oktober

Lyssna   Thomas Hammarberg: “Hur övervakas mänskliga rättigheter och vilken betydelse har FN-kommittéernas rekommendationer?” Andrea Bondesson: “Hur har CRPD-kommittén hittills arbetat?” Lars x Nilsson: “Hur har regeringen hittills arbetat med CRPD-kommitténs rekommendationer?” Malin Ekman Aldén: “Sveriges implementering av FN:s rekommendationer” Johan Vamstad: Implementering och inkorporering av Barnkonventionen Maria Johansson:  “Hur har kvinnorörelsen arbetat med uppföljningen och implementering … Fortsätt läsa Föredrag från konferensen den 18 oktober